Darmowa dostawa od 4 306,23 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

1. Informacje ogólne

 

1. Sklep internetowy www.solution-bc.pl jest przeznaczony dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem Hurtownika. Sklep internetowy zwany będzie dalej "Sklepem".

2. Właścicielem Sklepu (dalej: „Sprzedający”) jest: Solution Baby Care Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa, NIP 9512385806, REGON 360225310.

3. Magazyn Sprzedającego znajduje się pod adresem: Kawęczyn 76, 05-507 Kawęczyn, Gm. Konstancin Jeziorna

4. Biuro Sprzedającego znajduje się pod adresem: ul. Przyczółkowa 141a; 02-962 Warszawa

5. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

8. Sklep może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia bez podawania przyczyny, lecz po wcześniejszym poinformowaniu o tym kupującego.

9. Sklep jest przeznaczony do dokonywania zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.

10. Klientem sklepu może być jedynie firma posiadająca numer NIP.

11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

 

2. Oferta

 

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.

3. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia i opis mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów, np. kolorami.

4. Ceny podawane w Sklepie mogą ulec zmianie.

5. Wszelkie ewentualnie podawane w Sklepie ceny odsprzedaży produktów są jedynie cenami rekomendowanymi i nie są w żadnym wypadku wiążące dla Klientów w określaniu ceny, za jaką będą oni odsprzedawać produkty dalszym Klientom. Klient posiada pełną swobodę w kształtowaniu wysokości cen odsprzedaży produktów nabytych od Sprzedającego.

6. Promocje i rabaty nie łączą się, co oznacza, że w przypadku oferty specjalnej klient może skorzystać z jednej usługi promocyjnej (rabat klienta albo promocja w sklepie).

 

3. Zamówienia i realizacja

 

1. Wysyłki zamówień złożonych do godziny 12.00 w dni robocze, są realizowane tego samego dnia roboczego. W przypadku dużej ilości zamówień, lub innych okoliczności, wynikających z możliwości obsługi magazynu, sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu wysyłki do 3 dni roboczych.

2. Zamówienia złożone po 12.00 w dni robocze są wysyłane kolejnego dnia roboczego. W przypadku dużej ilości zamówień, lub innych okoliczności, wynikających z możliwości obsługi magazynu, sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu wysyłki do 3 dni roboczych.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

3.1 zmiany terminu realizacji wysyłki w stosunku do terminów wskazanych podczas składania zamówienia bez podawania przyczyny, przy czym maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30dni roboczych,

3.2 anulowania zamówienia bez podawania przyczyny.

4. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z regulaminem firmy przewozowej.

5. Planowane terminy dostaw to 1 dzień roboczy pod momentu nadania paczki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.

6. Zamówienia mogą być odbierane osobiście z magazynu po uprzednim umówieniu takiego odbioru telefonicznie lub e-mailowo z obsługą Sklepu w ustalonym ze Sklepem terminie.

7. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień w Sklepie jest rejestracja w panelu hurtowym pod adresem www.solution-bc.pl i uzyskanie statusu Hurtownika.

8. Składanie zamówień w panelu hurtowym powoduje generowanie automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych do Klienta.

 

4. Formy płatności

 

1. Możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy

- przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności

2. Sklep nie realizuje przesyłek za pobraniem.

 

5. Reklamacje i zwroty

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja może zostać złożona:

- pisemnie na adres biura Sklepu;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@solutio-bc.pl;

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi powyższe mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Zaleca się składanie reklamacji w formie wskazanej przez Sklep.

5. Wszystkie sprzedawane w Sklepie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera.

6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

7. Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Klienta towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem Klienta, który dokonał zakupu. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.

8. Reklamacje przedsprzedażowe (po dostawie towarów ze Sklepu do Klienta) przyjmowane będą wyłącznie w okresie do 48h od momentu przyjęcia towarów przez Klienta. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Klientowi przysługuje prawo: otrzymania brakujących towarów, otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, otrzymania propozycji zniżki na cenie zakupu, bądź zwrotu pieniędzy.

9. Reklamacje przedsprzedażowe przyjmowane będą wyłącznie po przedstawieniu przez Klienta:
- protokołu szkody, sporządzonego na druku kurierskim do tego przeznaczonym, podczas weryfikacji jakościowej dostarczonego towaru bezpośrednio przy kurierze i podpisanego przez kuriera,
- wypełnionego Formularza reklamacji dostawy, dostarczonego przez Sprzedającego,
- zdjęć uszkodzeń towaru.

10. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.

11. Klient ustali ze Sklepem sposób i koszt transportu reklamacji do Solution Baby Care Sp. z o.o.

12. Reklamacje przedsprzedażowe i posprzedażowe dostarczane są do Solution Baby Care Sp. z o.o. na koszt Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Solution Baby Care Sp. z o.o. zwraca koszt dostawy, ale w wysokości obliczonej o średnie wartości usługi transportowej zastosowanej do odesłania reklamacji.

13. Solution Baby Care Sp. z o.o. nie przyjmuje reklamacji które mogą wynikać z rozbieżności spowodowanych np. różnymi ustawieniami monitorów (różnica w kolorach i nasyceniu barw).

14. Zwroty nie są przyjmowane. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie ma możliwości Odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni. 

15. Wszelkie braki i niezgodności towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 48h od otrzymania przesyłki z Solution Baby Care Sp. z o.o. . Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.

16. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres biura, tj. Solution Baby Care Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 141a; 02-962 Warszawa

 

6. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Solution Baby Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa, NIP 9512385806, REGON 360225310, tel. 505449934, e-mail: biuro@solution-bc.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

- marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie ulotek, katalogów;

- podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.);

- korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO);

- tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

- ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia;

- weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł;

3. Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi mogą być powierzone następującym odbiorcom:

- dostawcom usług marketingowych,

- firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi,

- dostawcom usług logistycznych,

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe,

- podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług płatniczych, podmiotom nabywającym wierzytelności.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

- istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (należy wskazać na czym polega ten interes Administratora), chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

- przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;

- obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera) lub wydawania newslettera przez Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

7. Pozostałe informacje

 

1. Prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczanych na stronie Sklepu należą do Solution Baby Care Sp. z o.o.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Solution Baby Care Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Solution Baby Care Sp. z o.o.).

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta.

5. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel